O nás

Po roce 1989, kdy změněné politické a následně společenské a hospodářské podmínky umožnily v naší zemi návrat k soukromému podnikání, oživil si Jan Foniok rodinné podnikatelské tradice, když soukromými podnikateli byli jak otec, tak i děda. Touhu podnikat tedy zdědil, a tak brzy poté, kdy to bylo možné, se rozhodl ji uskutečnit.

Společně s kamarádem začali v roce 1991 založením dlaždičské firmy FONY, ve které byli zpočátku jen sami dva, takže první zakázky, které se jim podařilo získat, sami také realizovali. Koncem roku 1992 se kolega rozhodl pro jinou formu podnikaní, a tak Jan Foniok zůstal sám. Inzercí, reklamou, ale již také dosavadními uskutečněnými zakázkami začala firma FONY za poměrně krátkou dobu získávat jméno, což se projevovalo pozvolným přibýváním zakázek.

Za dobu svého trvání se firma FONY stala již známou nejen v regionu, ale i v Severočeském kraji a v Praze. K významnějším akcí, které firma realizovala, patří např.:

  • Sazka Arena
  • Průmyslová zóna Liberec
  • náměstí Český Dub
  • náměstí Železný Brod

Firma dnes vlastní areál určený k podnikání, objekt, ve kterém se nachází ubytovna pro zaměstnance, nákladní a zemní stroje, vibrační desky, válce a automobily.

V podnikání, byť v oboru, o kterém v minulosti nikdy neuvažoval, nalezl Jan Foniok smysl své práce. Odreagování od problémů, které podnikání přináší nemalé množství, nachází v cestování a každoroční návštěvě Grand Prix v Brně.

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.